จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์ Amena Cassettype เบอร์ 5 LK,LKM SERIES

ModelCOMBTUระบบไฟNo.EERราคาพร้อมติดตั้ง
LK13MNVSE/PKC13RSVSEROTARY13,280220V511.92Call
LK18MNVSE/PKC18RSVSEROTARY19,532220V512.31Call
LK24MNVSE/PKC24CSVSESCROLL25,908220V511.8440,600
LK30MNVSE/KC30RSVSEROTARY31,198220V511.2855,600
LK36MNVSE/KC36CSVSESCROLL35,923220V511.1360,600
LK40MNVSE/KC40CSVSESCROLL38,692220V511.2963,600
LK36MNVSE/KC36CSYSESCROLL36,550380V511.24Call
LK40MNVSE/KC40CSYSESCROLL38,646380V511.58Call
LKM17MNVSM / PKC17RSVSMROTARY17,000220V59.78Call
LKM44MNVSU / KC 60CSYZUSCROLL44,000380V59.63Call
LKM48MNVSM / KC48CSYZUSCROLL48,000380V510.67Call
LKM60MNVSU / KC 60CSYZUSCROLL52,000380V59.6371,600

Model

BTUระบบไฟNo.ราคาพร้อมติดตั้ง
LK13MNVSE/PKC13RSVSE13,280220V5Call
LK18MNVSE/PKC18RSVSE19,532220V5Call
LK24MNVSE/PKC24CSVSE25,908220V540,600
LK30MNVSE/KC30RSVSE31,198220V555,600
LK36MNVSE/KC36CSVSE35,923220V560,600
LK40MNVSE/KC40CSVSE38,692220V563,600
LK36MNVSE/KC36CSYSE36,550380V5Call
LK40MNVSE/KC40CSYSE38,646380V5Call
LKM17MNVSM / PKC17RSVSM17,000220V5Call
LKM44MNVSU / KC 60CSYZU44,000380V5Call
LKM48MNVSM / KC48CSYZU48,000380V5Call
LKM60MNVSU / KC 60CSYZU52,000380V571,600

แอร์ Amena Cassettype LCB Series

ModelCOMBTUระบบไฟNo.EERราคาพร้อมติดตั้ง
LCB 24 MNVZM / PC 24RSVZMROTARY23,200220V-9.8740,600
LCB 26 MNVZM / PC 26RSVZMROTARY26,000220V-9.7443,600
LCB 33 MNVZM / PC 33RSVZMROTARY33,100220V-9.6255,600
LCB 36 MNVZM / PC 36RSVZMROTARY36,200220V-9.658,600
LCB 36 MNVZM / PC 36CSVZMSCROLL36,500220V-9.6160,600
LCB 36 MNVZM / PC 36RSYZMROTARY36,200380V-9.6358,600
LCB 36 MNVZM / PC 36CSYZMSCROLL36,500380V-9.7360,600
LCB 38 MNVZM / PC 38CSYZMSCROLL38,000380V-8.6462,600
LCB 48 MNVZU / VC 48CSYZUSCROLL45,000380V-9.5768,600
LCB 60 MNVZU / VC 60CSYZUSCROLL52,000380V-9.6371,600

Model

BTUระบบไฟEERราคาพร้อมติดตั้ง
LCB 24 MNVZM / PC 24RSVZM23,200220V9.8740,600
LCB 26 MNVZM / PC 26RSVZM26,000220V9.7443,600
LCB 33 MNVZM / PC 33RSVZM33,100220V9.6255,600
LCB 36 MNVZM / PC 36RSVZM36,200220V9.658,600
LCB 36 MNVZM / PC 36CSVZM36,500220V9.6160,600
LCB 36 MNVZM / PC 36RSYZM36,200380V9.6358,600
LCB 36 MNVZM / PC 36CSYZM36,500380V9.7360,600
LCB 38 MNVZM / PC 38CSYZM38,000380V8.6462,600
LCB 48 MNVZU / VC 48CSYZU45,000380V9.5768,600
LCB 60 MNVZU / VC 60CSYZU52,000380V9.6371,600

แอร์ Amena แบบกระจายลม 4 ทิศทาง รุ่น LC/SC SERIES

ModelCOMBTUระบบไฟNo.EERราคาพร้อมติดตั้ง
LC 13 MNVZM / PC 13RSVZMROTARY12,000220V-10.2531,600
LC 18 MNVQM / PC 18RSVQMROTARY18,100220V-9.833,600
SC 24 MNVZM / PC 24RSVZMROTARY23,200220V-9.8736,600
SC 26 MNVZM / PC 26RSVZMROTARY26,000220V-9.7439,600
SC 33 MNVNM / PC 33RSVNMROTARY33,500220V-9.750,600
SC 36 MNVZM / PC 36RSVZMROTARY36,000220V-9.7353,600
SC 36 MNVNM / PC 36CSVNMSCROLL36,000220V-10.0255,600
SC 36 MNVZU / PC 36RSYZMROTARY36,000380V-9.8653,600
SC 36 MNVNM / PC 36CSYNMSCROLL36,000380V-9.955,600
SC 38 MNVZM / PC 38CSYZMSCROLL38,000380V-8.7457,600

Model

BTUระบบไฟEERราคาพร้อมติดตั้ง
LC 13 MNVZM / PC 13RSVZM12,000220V10.2531,600
LC 18 MNVQM / PC 18RSVQM18,100220V9.833,600
SC 24 MNVZM / PC 24RSVZM23,200220V9.8736,600
SC 26 MNVZM / PC 26RSVZM26,000220V9.7439,600
SC 33 MNVNM / PC 33RSVNM33,500220V9.750,600
SC 36 MNVZM / PC 36RSVZM36,000220V9.7353,600
SC 36 MNVNM / PC 36CSVNM36,000220V10.0255,600
SC 36 MNVZU / PC 36RSYZM36,000380V9.8653,600
SC 36 MNVNM / PC 36CSYNM36,000380V9.955,600
SC 38 MNVZM / PC 38CSYZM38,000380V8.7457,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033