จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025

TRANE แบบตั้ง/แขวน รุ่น COOL PLUS SERIES 5

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

ระบบไฟ

EER

ราคาพร้อมติดตั้ง

TTK 512CB5 / MCX 512HB5

-

12,600

-

220V

11.77

22,600

TTK 518CB5 / MCX 518HB5

-

18,300

-

220V

11.66

30,600

TTK 524LB5 / MCX 524HB5

-

24,900

-

220V

11.95

35,600

TTK 530KB5 / MCX 530HB5

-

30,000

-

220V

11.33

40,600

TTK 536KB5/ MCX 536HB5

-

37,600

-

220V

11.66

49,600

TTK 536KD5 / MCX 536HB5

-

36,200

-

380V

11.38

50,600

TTK 042KD5/ MCX 042HB5

-

40,100

-

380V

11.47

54,600

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

ระบบไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

TTK 512CB5 / MCX 512HB5

12,600

-

220V

22,600

TTK 518CB5 / MCX 518HB5

18,300

-

220V

30,600

TTK 524LB5 / MCX 524HB5

24,900

-

220V

35,600

TTK 530KB5 / MCX 530HB5

30,000

-

220V

40,600

TTK 536KB5/ MCX 536HB5

37,600

-

220V

49,600

TTK 536KD5 / MCX 536HB5

36,200

-

380V

50,600

TTK 042KD5/ MCX 042HB5

40,100

-

380V

54,600

แอร์ TRANE แบบตั้งพื้น-แขวนใต้ฝ้า รุ่น NEW STYLUS SERIES 5

MODEL

COM

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

EER

ราคาพร้อมติดตั้ง

TTK 512LB5 / MCX 512GB5 W

ROTARY

13,100

220V

5

11.68

24,600

TTK 512LB5 / MCX512GB5 R

ROTARY

13,100

220V

5

11.68

25,600

TTK 518LB5 (G) / MCX 518GB5 W

ROTARY

19,500

220V

5

11.97

33,600

TTK 518LB (G) / MCX 518GB5 R

ROTARY

19,500

220V

5

11.97

34,600

TTK 524LB5 / MCX524GB5 W

SCROLL

24,400

220V

5

11.75

38,600

TTK 524LB5 TTK 524LB5

SCROLL

24,400

220V

5

11.75

39,600

TTK 530KB5 / MCX 530GB5 W

SCROLL


30,100

220V

5

11.42

44,600

TTK 530KB5 / MCX 530GB5 R

SCROLL


30,100

220V

5

11.42

45,600

TTK 536KB5 / MCX 536GB5 W

SCROLL

37,100

220V

5

11.04

52,600

TTK 536KB5/ MCX 536GB5 R

SCROLL

37,100

220V

5

11.04

53,600

TTK 536KD5/ MCX536GB5 W

SCROLL

37,300

380V

5

11.58

53,600

TTK 536KD5 / MCX 536GB5 R

SCROLL

37,300

380V

5

11.58

54,600

TTK 042KD5 / MCX 042GB5 W

SCROLL

40,900

380V

5

11.88

59,600

TTK 042KD5 / MCX 042GB5 R

SCROLL

40,900

380V

5

11.88

60,600

MODEL

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

TTK 512LB5 / MCX 512GB5 W

13,100

220V

5

24,600

TTK 512LB5 / MCX512GB5 R

13,100

220V

5

25,600

TTK 518LB5 (G) / MCX 518GB5 W

19,500

220V

5

33,600

TTK 518LB (G) / MCX 518GB5 R

19,500

220V

5

34,600

TTK 524LB5 / MCX524GB5 W

24,400

220V

5

38,600

TTK 524LB5 TTK 524LB5

24,400

220V

5

39,600

TTK 530KB5 / MCX 530GB5 W


30,100

220V

5

44,600

TTK 530KB5 / MCX 530GB5 R


30,100

220V

5

45,600

TTK 536KB5 / MCX 536GB5 W

37,100

220V

5

52,600

TTK 536KB5/ MCX 536GB5 R

37,100

220V

5

53,600

TTK 536KD5/ MCX536GB5 W

37,300

380V

5

53,600

TTK 536KD5 / MCX 536GB5 R

37,300

380V

5

54,600

TTK 042KD5 / MCX 042GB5 W

40,900

380V

5

59,600

TTK 042KD5 / MCX 042GB5 R

40,900

380V

5

60,600

แอร์ TRANE แบบตั้งพื้น - แขวนใต้ฝ้า รุ่น NEW STYLUS STANDARD

MODEL

COM

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

EER

ราคาพร้อมติดตั้ง

TTK 512LB / MCX 512 GB W

ROTARY

12,000

220V

-

-

23,600

TTK 512LB / MCX 512 GB R

ROTARY

12,000

220V

-

-

24,600

TTK 515LB / MCX 518GB W

ROTARY

15,000

220V

-

-

27,600

TTK 515LB / MCX 518GB R

ROTARY

15,000

220V

-

-

28,600

TTK 518LB / MCX 518GB W

ROTARY

18,000

220V

-

-

28,600

TTK 518LB / MCX 518GB R

ROTARY

18,000

220V

-

-

29,600

TTK 524LB / MCX 524GB W

ROTARY

24,000

220V

-

-

33,600

TTK 524LB / MCX 524GB R

ROTARY

24,000

220V

-

-

34,600

TTK 530KB / MCX 530GB W

ROTARY

30,000

220V

-

-

41,600

TTK 530KB / MCX 530GB R

ROTARY

30,000

220V

-

-

42,600

TTK 536KB / MCX 536GB W

ROTARY

36,000

220V

-

-

44,600

TTK 536KB / MCX 536GB R

ROTARY

36,000

220V

-

-

45,600

TTK 536KD / MCX536GB W

ROTARY

36,000

380V

-

-

45,600

TTK 536KD / MCX536GB R

ROTARY

36,000

380V

-

-

46,600

TTK 042KD/ MCX 042GB W

SCROLL

42,000

380V

-

-

52,600

TTK 042KD/ MCX 042GB R

SCROLL

42,000

380V

-

-

53,600

TTK 048KD / MCX 048GB W

SCROLL

48,000

380V

-

-

59,600

TTK 048KD / MCX 048GB R

SCROLL

48,000

380V

-

-

60,600

TTK 060KD / MCX 060GB W

SCROLL

60,000

380V

-

-

68,600

TTK 060KD / MCX 060GB R

SCROLL

60,000

380V

-

-

69,600

MODEL

BTU

ระบบไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

TTK 512LB / MCX 512 GB W

12,000

220V

23,600

TTK 512LB / MCX 512 GB R

12,000

220V

24,600

TTK 515LB / MCX 518GB W

15,000

220V

27,600

TTK 515LB / MCX 518GB R

15,000

220V

28,600

TTK 518LB / MCX 518GB W

18,000

220V

28,600

TTK 518LB / MCX 518GB R

18,000

220V

29,600

TTK 524LB / MCX 524GB W

24,000

220V

33,600

TTK 524LB / MCX 524GB R

24,000

220V

34,600

TTK 530KB / MCX 530GB W

30,000

220V

41,600

TTK 530KB / MCX 530GB R

30,000

220V

42,600

TTK 536KB / MCX 536GB W

36,000

220V

44,600

TTK 536KB / MCX 536GB R

36,000

220V

45,600

TTK 536KD / MCX536GB W

36,000

380V

45,600

TTK 536KD / MCX536GB R

36,000

380V

46,600

TTK 042KD/ MCX 042GB W

42,000

380V

52,600

TTK 042KD/ MCX 042GB R

42,000

380V

53,600

TTK 048KD / MCX 048GB W

48,000

380V

59,600

TTK 048KD / MCX 048GB R

48,000

380V

60,600

TTK 060KD / MCX 060GB W

60,000

380V

68,600

TTK 060KD / MCX 060GB R

60,000

380V

69,600

แอร์ TRANE NEW STYLUS ENVI R407C

MODEL

น้ำยา

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

EER

ราคาพร้อมติดตั้ง

TTKC12LB/MCXC12GB W

R407C

12,000

220V

-

-

27,600

TTKC12LB/MCXC12GB R

R407C

12,000

220V

-

-

28,600

TTKC18LB/MCXC18GB W

R407C

18,000

220V

-

-

31,600

TTKC18LB/MCXC18GB R

R407C

18,000

220V

-

-

32,600

TTKC24LB/MCXC24GB W

R407C

24,000

220V

-

-

37,600

TTKC24LB/MCXC24GB R

R407C

24,000

220V

-

-

38,600

TTKC30LB/MCXC30GB W

R407C

30,000

220V

-

-

46,600

TTKC30LB/MCXC30GB R

R407C

30,000

220V

-

-

46,600

TTKC36LB/MCXC36GB W

R407C

36,000

220V

-

-

49,600

TTKC36LB/MCXC36GB W

R407C

36,000

220V

-

-

50,600

TTKC36KD/MCXC36GB W

R407C

36,000

380V

-

-

50,600

TTKC36KD/MCXC36GB R

R407C

36,000

380V

-

-

51,600

TTKD42KD/MCXD42GB W

R407C

42,000

380V

-

-

58,600

TTKD42KD/MCXD42GB R

R407C

42,000

380V

-

-

59,600

TTKD48KD/MCXD48GB W

R407C

48,000

380V

-

-

66,600

TTKD48KD/MCXD48GB R

R407C

48,000

380V

-

-

67,600

TTKD60KD/MCXD60GB W

R407C

60,000

380V

-

-

76,600

TTKD60KD/MCXD60GB R

R407C

60,000

380V

-

-

77,600

MODEL

BTU

ระบบไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

TTKC12LB/MCXC12GB W

12,000

220V

27,600

TTKC12LB/MCXC12GB R

12,000

220V

28,600

TTKC18LB/MCXC18GB W

18,000

220V

31,600

TTKC18LB/MCXC18GB R

18,000

220V

32,600

TTKC24LB/MCXC24GB W

24,000

220V

37,600

TTKC24LB/MCXC24GB R

24,000

220V

38,600

TTKC30LB/MCXC30GB W

30,000

220V

46,600

TTKC30LB/MCXC30GB R

30,000

220V

46,600

TTKC36LB/MCXC36GB W

36,000

220V

49,600

TTKC36LB/MCXC36GB W

36,000

220V

50,600

TTKC36KD/MCXC36GB W

36,000

380V

50,600

TTKC36KD/MCXC36GB R

36,000

380V

51,600

TTKD42KD/MCXD42GB W

42,000

380V

58,600

TTKD42KD/MCXD42GB R

42,000

380V

59,600

TTKD48KD/MCXD48GB W

48,000

380V

66,600

TTKD48KD/MCXD48GB R

48,000

380V

67,600

TTKD60KD/MCXD60GB W

60,000

380V

76,600

TTKD60KD/MCXD60GB R

60,000

380V

77,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025