จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์แขวน TASAKI

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

SEERราคาพร้อมติดตั้ง

FUNE13-AF1

R32

13,648

220V

5

13.08

24,200

FUNE19-AF1

R32

19,107

220V

5

12.97

28,200

FUNE25-AF1

R32

25,249

220V

5

12.90

32,200

FUNE28-AF1

R32

28,320

220V

5

12.50

34,200

FUNE28-AF1

R32

28,320

380V

5

12.50

39,200

FUNE30-AF1

R32

30,367

220V

5

12.49

40,200

FUNE30-AF1

R32

30,367

380V

5

12.50

41,700

FUNE33-AF1

R32

33,096

220V

5

12.50

41,700

FUNE33-AF1

R32

33,096

380V

5

12.50

44,200

FUNE36-AF1

R32

36,167

220V

5

12.48

43,200

FUNE36-AF1

R32

36,167

380V

5

12.51

46,200

FUNE38-AF1

R32

38,214

220V

5

12.46

46,700

FUNE38-AF1

R32

38,214

380V

5

12.49

47,700

FUNE40-AF1

R32

40,262

220V

5

12.48

50,700

FUNE40-AF1

R32

40,262

380V

5

12.45

52,200

FUNE45-AF1

R32

45,000

380V

5

-

50,200

FUNE50-AF1

R32

50,000

380V

5

-

52,200

FUNE56-AF1

R32

56,000

380V

5

-

53,700

FUNE60-AF1

R32

62,000

380V

5

-

55,200

MODEL

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

FUNE13-AF1

13,648

220V

5

24,200

FUNE19-AF1

19,107

220V

5

28,200

FUNE25-AF1

25,249

220V

5

32,200

FUNE28-AF1

28,320

220V

5

34,200

FUNE28-AF1

28,320

380V

5

39,200

FUNE30-AF1

30,367

220V

5

40,200

FUNE30-AF1

30,367

380V

5

41,700

FUNE33-AF1

33,096

220V

5

41,700

FUNE33-AF1

33,096

380V

5

44,200

FUNE36-AF1

36,167

220V

5

43,200

FUNE36-AF1

36,167

380V

5

46,200

FUNE38-AF1

38,214

220V

5

46,700

FUNE38-AF1

38,214

380V

5

47,700

FUNE40-AF1

40,262

220V

5

50,700

FUNE40-AF1

40,262

380V

5

52,200

FUNE45-AF1

45,000

380V

5

50,200

FUNE50-AF1

50,000

380V

5

52,200

FUNE56-AF1

56,000

380V

5

53,700

FUNE60-AF1

62,000

380V

5

55,200

แอร์แขวน TASAKI INVERTER (Model FUNE-I)

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

SEERราคาพร้อมติดตั้ง

FUNE13I-AF1

R32

13,648

220V

5

17.29

41,200

FUNE19I-AF1

R32

19,107

220V

5

17.03

42,200

FUNE25I-AF1

R32

25,249

220V

5

16.90

44,700

FUNE28I-AF1

R32

28,320

220V

5

16.36

Call

FUNE30I-AF1

R32

30,367

380V

5

16.25

46,700

FUNE33I-AF1

R32

33,096

220V

5

16.17

Call

FUNE33I-AF1

R32

33,096

380V

5

16.11

Call

FUNE36I-AF1

R32

36,167

220V

5

16.34

51,200

FUNE36I-AF1

R32

36,167

380V

5

12.46

63,200

FUNE40I-AF1

R32

40,262

220V

5

15.91

57,200

FUNE40I-AF1

R32

40,262

380V

5

15.84

65,200

MODEL

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

FUNE13I-AF1

13,648

220V

5

41,200

FUNE19I-AF1

19,107

220V

5

42,200

FUNE25I-AF1

25,249

220V

5

44,700

FUNE28I-AF1

28,320

220V

5

Call

FUNE30I-AF1

30,367

380V

5

46,700

FUNE33I-AF1

33,096

220V

5

Call

FUNE33I-AF1

33,096

380V

5

Call

FUNE36I-AF1

36,167

220V

5

51,200

FUNE36I-AF1

36,167

380V

5

63,200

FUNE40I-AF1

40,262

220V

5

57,200

FUNE40I-AF1

40,262

380V

5

65,200

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033