จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

50

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46029

แอร์ SAMSUNG Fix Speed น้ำยา R32 ใหม่ล่าสุดปี 2023 รับประกันอะไหล่ 1ปี คอม 10 ปี

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

AR09AGHQA

R32

9,000

9-14

5

13.04

11,600

AR12AGHQA

R32

12000

14-18

5

13.04

12,600

AR18AGHQA

R32

18,000

18-25

5

13.04

16,600

AR-24AGHQA

R32

24,000

25-30

5

13.04

22,600

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

AR09AGHQA

9,000

9-14

5

11,600

AR12AGHQA

12000

14-18

5

12,600

AR18AGHQA

18,000

18-25

5

16,600

AR-24AGHQA

24,000

25-30

5

22,600

แอร์ SAMSUNG S-INVERTER ECO น้ำยา R32 ใหม่ล่าสุดปี 2023 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 10ปี

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

AR10TYHYBWKNST

R32

9,400

9-14

5

15.45

12,600

AR13TYHYBWKNST

R32

12,000

14-18

5

17.00

14,200

AR18TYHYBWKNST

R32

14,500

18-22

5

17.00

16,600

AR18TYHYBWKNST

R32

17,200

22-25

5

15.50

18,600

AR24TYHYBWKNST

R32

21,500

25-30

5

18.00

22,600

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

AR10TYHYBWKNST

9,400

9-14

5

12,600

AR13TYHYBWKNST

12,000

14-18

5

14,200

AR18TYHYBWKNST

14,500

18-22

5

16,600

AR18TYHYBWKNST

17,200

22-25

5

18,600

AR24TYHYBWKNST

21,500

25-30

5

22,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

50

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46029