จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025

แอร์ Carrier Fix speed รุ่น TSAA Series รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2023 น้ำยาR32 รับประกันอะไหล่ 3ปี คอมเพลสเซอร์ 7 ปี

MODELน้ำยาBTUขนาดห้องเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
42TSAA010R329,2009-14512.8712,300
42TSAA013R3212,20014-18513.4513,500
42TSAA018R3218,00018-25512.8919,400
42TSAA025R3225,25025-30513.0825,200

MODEL

BTUขนาดห้องเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
42TSAA0109,2009-14512,300
42TSAA01312,20014-18513,500
42TSAA01818,00018-25519,400
42TSAA02525,25025-30525,200

แอร์ Carrier FIX SPEED รุ่น COPPER8 (TSAB Series) รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2024 น้ำยาR32 รับประกันอะไหล่ 3 ปี คอมเพลสเซอร์ 7 ปี

MODELน้ำยาBTUขนาดห้องเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
42TSAB010R329,0009-14513.5511,600
42TSAB013R3212,00014-185*13.8912,600
42TSAB018R3218,00018-255*13.7217,200
42TSAB024R3224,00025-30513.6122,200

MODEL

BTUขนาดห้องเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
42TSAB0109,0009-14511,600
42TSAB01312,00014-185*12,600
42TSAB01818,00018-255*17,200
42TSAB02424,00025-30522,200

แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น COPPER10 (TVDA-A Series) น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2024 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี

MODELน้ำยาBTUขนาดห้องเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
42TVDA010AR329,2009-14517.0612,400
42TVDA013AR3212,00014-18517.0614,400
42TVDA016R3215,00018-22518.0717,800
42TVDA018AR3218,00022-25517.0620,600
42TVDA024AR3220,40025-30517.0624,300
42TVDA028AR3225,20030-355**20.0628,200

MODEL

BTUขนาดห้องเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
42TVDA010A9,2009-14512,400
42TVDA013A12,00014-18514,400
42TVDA01615,00018-22517,800
42TVDA018A18,00022-25520,600
42TVDA024A20,40025-30524,300
42TVDA028A25,20030-355**28,200

แอร์ CARRIER Copper11 Inverter Wifi รุ่น TVEA-A Series น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2023 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี

MODELน้ำยาBTUขนาดห้องเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
42TVEA010AR329,2009-14517.0613,000
42TVEA013AR3212,00014-18517.0615,000
42TVEA016R3215,00018-22517.4918,400
42TVEA018AR3218,00022-25517.0620,900
42TVEA024AR3220,40025-30517.0624,900
42TVEA028AR322530-355**20.0628,900

MODEL

BTUขนาดห้องเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
42TVEA010A9,2009-14513,000
42TVEA013A12,00014-18515,000
42TVEA01615,00018-22518,400
42TVEA018A18,00022-25520,900
42TVEA024A20,40025-30524,900
42TVEA028A2530-355**28,900

แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น ION-STRIKE ( TVBA ) น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2023 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี

MODELน้ำยาBTUขนาดห้องเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
42TVBA010R329,2009-145*19.0014,900
42TVBA013R3212,20014-185*19.4016,900
42TVBA016R3215,30018-225*17.9018,900
42TVBA018R3218,00018-255*18.1522,200
42TVBA024R3220,40025-305*17.7026,600

MODEL

BTUขนาดห้องเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
42TVBA0109,2009-145*14,900
42TVBA01312,20014-185*16,900
42TVBA01615,30018-225*18,900
42TVBA01818,00018-255*22,200
42TVBA02420,40025-305*26,600

แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น Xinverter Plus TVAB-W-I SERIES น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุดปี2022 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี

MODELน้ำยาBTUขนาดห้องเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
42TVAB010-W-IR329,2009-145***24.0018,600
42TVAB013-W-IR3212,20014-185***22.5021,200
42TVAB016-W-IR3215,00018-225***22.5024,200
42TVAB018-W-IR3218,00022-255***22.5026,400
42TVAB024-W-IR3220,40025-305**20.8830,200
42TVAB028-W-IR3225,20030-355**20.0034,100
42TVAB030-W-IR3227,20035-405*18.6039,200
42TVAB033-W-IR3230,00040-455*17.6041,600
42TVAB036-IR3236,00045-505*17.3043,600

MODEL

BTUขนาดห้องเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
42TVAB010-W-I9,2009-145***18,600
42TVAB013-W-I12,20014-185***21,200
42TVAB016-W-I15,00018-225***24,200
42TVAB018-W-I18,00022-255***26,400
42TVAB024-W-I20,40025-305**30,200
42TVAB028-W-I25,20030-355**34,100
42TVAB030-W-I27,20035-405*39,200
42TVAB033-W-I30,00040-455*41,600
42TVAB036-I36,00045-505*43,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025