จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์แขวนใต้ฝ้า MITSUBISHI FIX SPEED รุ่น PC-SERIES น้ำยา R410 รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2023

MODEL

น้ำยาBTUขนาดห้อง

ระบบไฟฟ้า

EER

ราคาพร้อมติดตั้ง

PC-P18KAKL

R410

17,400

14-20

220V

-

34,200

PC-P24KAKL

R410

22,500

20-26

220V

-

38,600

PC-P30KAKL

R410

28,300

26-34

220V

-

41,600

PC-P36KAKL

R410

35,500

34-44

220V/380V

-

47,200

PC-P42KAKL

R410

42,300

44-52

380V

-

53,600

PL-P48KAKL

R410

45,000

52-60

380V

-

58,600

MODEL

BTUขนาดห้อง

ระบบไฟฟ้า

ราคาพร้อมติดตั้ง

PC-P18KAKL

17,400

14-20

220V

34,200

PC-P24KAKL

22,500

20-26

220V

38,600

PC-P30KAKL

28,300

26-34

220V

41,600

PC-P36KAKL

35,500

34-44

220V/380V

47,200

PC-P42KAKL

42,300

44-52

380V

53,600

PL-P48KAKL

45,000

52-60

380V

58,600

แอร์แขวนใต้ฝ้า MITSUBISHI รุ่น STANDARD INVERTER (PCY SERIES) รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2022 น้ำยา R32 รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์5 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟฟ้า

ประหยัดไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

PCY-M13KAL

R32

13,989

220V

5

30,200 

PCY-M18KAL

R32

18,084

220V

5

33,600

PCY-M24KAL

R32

24,225

220V

5

37,200

PCY-M30KAL

R32

30,026

220V

5

41,200

PCY-M36KAL

R32

36,167

220V

5

47,200

PCY-M36KAL

R32

36,167

220V

5

47,200

PCY-M42KAL

R32

42,000

220V/380V

มอก.

55,200

PCY-M48KAL

R32

48,000

220V/380V

มอก.

60,200

MODEL

BTU

ระบบไฟฟ้า

ราคาพร้อมติดตั้ง

PCY-M13KAL

13,989

220V

30,200 

PCY-M18KAL

18,084

220V

33,600

PCY-M24KAL

24,225

220V

37,200

PCY-M30KAL

30,026

220V

41,200

PCY-M36KAL

36,167

220V

47,200

PCY-M36KAL

36,167

220V

47,200

PCY-M42KAL

42,000

220V/380V

55,200

PCY-M48KAL

48,000

220V/380V

60,200

แอร์แขวนใต้ฝ้า MITSUBISHI DELUXE INVERTER รุ่น PCY-SM SERIES รีโมทไร้สาย R32 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2022

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟฟ้า

ประหยัดไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

PCY-SM13KAL

R32

13,989

220V

5***

32,300

PCY-SM18KAL

R32

18,084

220V

5***

36,200

PCY-SM24KAL

R32

25,249

220V

5***

40,200

PCY-SM30KAL

R32

30,026

220V

5***

44,200

PCY-SM36KAL

R32

36,167

220V/380V

5***

51,600

PCY-SM48KAL

R32

42,000

220V/380V

-

59,200

PCY-SM48KAL

R32

48,000

220V/380V

-

65,600

MODEL

BTU

ระบบไฟฟ้า

ราคาพร้อมติดตั้ง

PCY-SM13KAL

13,989

220V

32,300

PCY-SM18KAL

18,084

220V

36,200

PCY-SM24KAL

25,249

220V

40,200

PCY-SM30KAL

30,026

220V

44,200

PCY-SM36KAL

36,167

220V/380V

51,600

PCY-SM48KAL

42,000

220V/380V

59,200

PCY-SM48KAL

48,000

220V/380V

65,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033