จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

44

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46023

แอร์ EMINENT EER-D7/AER-7 SERIES รีโมทมีสาย-ไม่สวิง

MODEL

COM

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

SEERราคาพร้อมติดตั้ง

AER-12D7 /EER-12D7

ROTARY

13,007

220V

5

12.45

23,600

AER-18D7 /EER-18D7

ROTARY

19,069

220V

5

12.11

27,600

AER-25D7 /EER-25D7

ROTARY

26,133

220V

5

12.11

32,600

AER-30D7 /EER-30D7

ROTARY

30,994

220V

5

11.71

40,600

AER-33D7 /EER-33D7

SCROLL

34,024

220V

5

12.00

41,600

AER-33D7T/EER-33D7T

SCROLL

33,974

380V

5

11.71

43,600

AER-36D7 /EER-36D7

SCROLL

37,032

220V

5

11.71

44,600

AER-36D7T /EER-36D7T

SCROLL

36,482

380V

5

11.71

47,600

AER-38D7 /EER-38D7

SCROLL

39,150

220V

5

11.71

48,600

AER-38D7T /EER-38D7T

SCROLL

38,564

380V

5

11.71

49,600

AER-40D7 /EER-40D7

SCROLL

40,269

220V

5

11.71

51,600

AER-40D7T /EER-40D7T

SCROLL

40,221

380V

5

11.71

54,600

MODEL

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

AER-12D7 /EER-12D7

13,007

220V

5

23,600

AER-18D7 /EER-18D7

19,069

220V

5

27,600

AER-25D7 /EER-25D7

26,133

220V

5

32,600

AER-30D7 /EER-30D7

30,994

220V

5

40,600

AER-33D7 /EER-33D7

34,024

220V

5

41,600

AER-33D7T/EER-33D7T

33,974

380V

5

43,600

AER-36D7 /EER-36D7

37,032

220V

5

44,600

AER-36D7T /EER-36D7T

36,482

380V

5

47,600

AER-38D7 /EER-38D7

39,150

220V

5

48,600

AER-38D7T /EER-38D7T

38,564

380V

5

49,600

AER-40D7 /EER-40D7

40,269

220V

5

51,600

AER-40D7T /EER-40D7T

40,221

380V

5

54,600

แอร์ EMINENT AR-ER SERIES รีโมทไร้สาย-ไม่สวิง มอก.

MODEL

COM

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

EER

ราคาพร้อมติดตั้ง

AR-12 / ER- 12

ROTARY

12,624

220V

-

9.83

21,600

AR-18 / ER -18

ROTARY

18,083

220V

-

9.77

25,600

AR-25 / ER -25

ROTARY

25,248

220V

-

10.13

28,600

AR-30 / ER -30

ROTARY

30,025

220V

-

9.69

33,600

AR-33 / ER -33

ROTARY

33,096

220V

-

9.62

36,600

AR-33T / ER -33T

ROTARY

33,096

380V

-

9.62

38,600

AR-36 / ER -36

ROTARY

36,167

220V

-

9.69

37,600

AR-36T / ER -36T

ROTARY

36,167

380V

-

9.69

39,600

AR-38S / ER -38

SCROLL

38,214

220V

-

9.62

43,600

AR-38ST / ER -38T

SCROLL

38,214

380V

-

9.62

44,600

AR-40S / ER -40

SCROLL

40,944

220V

-

9.69

46,600

AR-40ST / ER -40T

SCROLL

40,944

380V

-

9.69

47,600

AR-44T / ER -44T

SCROLL

44,356

380V

-

9.62

50,600

AR-48T / ER -48T

SCROLL

48,109

380V

-

9.62

51,600

AR-60T / ER -60T

SCROLL

60,051

380V

-

9.62

56,600

MODEL

BTU

ระบบไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

AR-12 / ER- 12

12,624

220V

21,600

AR-18 / ER -18

18,083

220V

25,600

AR-25 / ER -25

25,248

220V

28,600

AR-30 / ER -30

30,025

220V

33,600

AR-33 / ER -33

33,096

220V

36,600

AR-33T / ER -33T

33,096

380V

38,600

AR-36 / ER -36

36,167

220V

37,600

AR-36T / ER -36T

36,167

380V

39,600

AR-38S / ER -38

38,214

220V

43,600

AR-38ST / ER -38T

38,214

380V

44,600

AR-40S / ER -40

40,944

220V

46,600

AR-40ST / ER -40T

40,944

380V

47,600

AR-44T / ER -44T

44,356

380V

50,600

AR-48T / ER -48T

48,109

380V

51,600

AR-60T / ER -60T

60,051

380V

56,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

44

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46023