จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

45

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46024

แอร์แขวนใต้ฝ้า DAIKIN ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R410 FHNQ SERIES NON-INVERTER

MODEL

น้ำยาBTUเบอร์

ระบบไฟฟ้า

ราคาพร้อมติดตั้ง

FHNQ13NV2S

R410A

14,175

5

220V

25,500

FHNQ18NV2S

R410A

18,000

5

220V

30,200

FHNQ24NV2S

R410A

24,200

5

220V

38,200

FHNQ30NV2S

R410A

30,500

5

220V

44,200

FHNQ36NV2S

R410A

37,500

5

220V

49,200

MODEL

BTUเบอร์

ระบบไฟฟ้า

ราคาพร้อมติดตั้ง

FHNQ13NV2S

14,175

5

220V

25,500

FHNQ18NV2S

18,000

5

220V

30,200

FHNQ24NV2S

24,200

5

220V

38,200

FHNQ30NV2S

30,500

5

220V

44,200

FHNQ36NV2S

37,500

5

220V

49,200

แอร์แขวนใต้ฝ้า DIAKIN (FHNQ-MV SERIES NON-INVERTER) น้ำยาR410A

MODEL

น้ำยาBTUเบอร์

ระบบไฟฟ้า

ราคาพร้อมติดตั้ง

FHNQ24MV2S

R410A

24,000

-

220V

35,200

FHNQ30MV2S

R410A

30,000

-

220V

41,600

FHNQ36MV2S

R410A

36,000

-

220V/380V

46,600

FHNQ42MV2S

R410A

42,000

-

380V

52,600

FHNQ48MV2S

R410A

48,000

-

380V

57,200

MODEL

BTU

ระบบไฟฟ้า

ราคาพร้อมติดตั้ง

FHNQ24MV2S

24,000

220V

35,200

FHNQ30MV2S

30,000

220V

41,600

FHNQ36MV2S

36,000

220V/380V

46,600

FHNQ42MV2S

42,000

380V

52,600

FHNQ48MV2S

48,000

380V

57,200

แอร์แขวนใต้ฝ้า DAIKIN INVERTER FHFC-EV2S ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
FHFC13EV2SR3213,600220V517.07Call
FHFC18EV2SR3218,000220V517.07Call
FHFC24EV2SR3224,000220V517.07Call
FHFC30EV2SR3230,000220V516.05Call
FHFC30EV2SR3230,000380V516.05Call
FHFC36EV2SR3236,000220V516.05Call
FHFC36EV2SR3236,000380V516.05Call
FHFC42EV2SR3242,000380V5*

15.60

Call
FHFC48EV2SR3248,000380V5*15.60Call

MODEL

BTUเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
FHFC13EV2S13,6005Call
FHFC18EV2S18,0005Call
FHFC24EV2S24,0005Call
FHFC30EV2S30,0005Call
FHFC30EV2S30,0005Call
FHFC36EV2S36,0005Call
FHFC36EV2S36,0005Call
FHFC42EV2S42,0005*Call
FHFC48EV2S48,0005*Call

แอร์แขวนใต้ฝ้า DAIKIN INVERTER FHA-DV2S SERIES ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
FHA13DV2SR3213,040220V5****23.27Call
FHA18DV2SR3218,010220V5*****24.58Call
FHA24DV2SR3224,010220V5*****24.60Call
FHA30DV2SR3230,070220V/380V5*****21.70Call
FHA36DV2SR3236,600220V/380V5*****21.70Call
FHAS38DV2SR3238,600380V5*****

22.00

Call
FHA42DV2SR3242,000220V/380V5***

19.70

Call
FHA48DV2SR3248,000220V/380V5**

18.00

Call

MODEL

BTUเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
FHA13DV2S13,0405****Call
FHA18DV2S18,0105*****Call
FHA24DV2S24,0105*****Call
FHA30DV2S30,0705*****Call
FHA36DV2S36,6005*****Call
FHAS38DV2S38,6005*****Call
FHA42DV2S42,0005***Call
FHA48DV2S48,0005**Call

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

45

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46024