จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025

แอร์สี่ทิศทาง Mitsubishi PL Series กระจายลม 4 ทิศทาง รีโมทไร้สาย/รีโมทมีสาย น้ำยา R32 (FIX SPEED) รุ่นใหม่ล่าสุดปี2022

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
PL-P13BAKR3214,000220V--38,400
PL-P18BAKR3217,400220V--43,400
PL-P24BAKR3222,500220V--52,600
PL-P30BAKR3230,000220V--58,200
PL-P36BAKR3235,500220V/380V--62,600
PL-P42BAKR3242,300380V--69,200
PL-P48BAKR3245,500380V--72,200

MODEL

BTUระบบไฟเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
PL-P13BAK14,000220V-38,400
PL-P18BAK17,400220V-43,400
PL-P24BAK22,500220V-52,600
PL-P30BAK30,000220V-58,200
PL-P36BAK35,500220V/380V-62,600
PL-P42BAK42,300380V-69,200
PL-P48BAK45,500380V-72,200

แอร์สี่ทิศทาง MITSUBISHI CASSETTE TYPE PLY - SERIES DELUXE INVERTER กระจายลม 4 ทิศทาง น้ำยาR32 รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2022

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
PLY-M13EALMR3213,989220V5-40,600
PLY-M18EALMR3218,084220V5-45,200
PLY-M24EALMR3224,225220V5-54,200
PLY-M30EALMR3230,026220V5-60,200
PLY-M36EALM(V)R3236,167220V5-68,200
PLY-M36EALM(Y)R3236,167380V5-68,200
PLY-M42EALMR3242,000220V/380V--74,200
PLY-M48EALMR3242,000220V/380V--76,200

MODEL

BTUเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
PLY-M13EALM13,989540,600
PLY-M18EALM18,084545,200
PLY-M24EALM24,225554,200
PLY-M30EALM30,026560,200
PLY-M36EALM(V)36,167568,200
PLY-M36EALM(Y)36,167568,200
PLY-M42EALM42,000-74,200
PLY-M48EALM42,000-76,200

แอร์สี่ทิศทาง MITSUBISHI CASSETTE TYPE PLY - SERIES DELUXE INVERTER กระจายลม 4 ทิศทาง น้ำยาR32 รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2022

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
PLY-SM13EA2R3213,989220V5***-44,200
PLY-SM18EA2R3218,084220V5***-48,600
PLY-SM24EA2R3224,225220V5***-59,600
PLY-SM30EA2R3230,026220V5***-65,600
PLY-SM36EA2R3236,167220/380V5***-74,600
PLY-SM42EA2R3242,000220/380V--81,600
PLY-SM48EA2R3248,800220/380V--84,200

MODEL

BTUเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
PLY-SM13EA213,9895***

-

44,200
PLY-SM18EA218,0845***

-

48,600
PLY-SM24EA224,2255***

-

59,600
PLY-SM30EA230,0265***

-

65,600
PLY-SM36EA236,1675***

-

74,600
PLY-SM42EA242,000-

-

81,600
PLY-SM48EA248,800-

-

84,200

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025