จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์ TASAKI รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2022 น้ำยาR32 รับประกันอะไหล่ 5ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

FWDE09-AF2

R32

9,554

9-14

5*

14.33

11,600

FWDE13-AF2

R32

13,307

14-18

5*

14.16

12,600

FWDE19-AF2

R32

19,448

18-25

5*

14.15

17,600

FWDE25-AF2

R32

25,249

25-30

5*

14.25

22,600

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

FWDE09-AF2

9,554

9-14

5*

11,600

FWDE13-AF2

13,307

14-18

5*

12,600

FWDE19-AF2

19,448

18-25

5*

17,600

FWDE25-AF2

25,249

25-30

5*

22,600

แอร์ TASAKI INVERTER รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2022 น้ำยาR32 รับประกันอะไหล่5ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

ประหยัดไฟ

SEERราคาพร้อมติดตั้ง

FWDE09I-AF1

R32

9,212

9-14

5**

21.32

13,200

FWDE13I-AF1

R32

13,307

14-18

5**

21.16

14,200

FWDE19I-AF1

R32

19,448

18-25

5**

20.29

19,200

FWDE25I-AF1

R32

25,249

25-30

5**

20.15

24,200

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

ประหยัดไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

FWDE09I-AF1

9,212

9-14

5**

13,200

FWDE13I-AF1

13,307

14-18

5**

14,200

FWDE19I-AF1

19,448

18-25

5**

19,200

FWDE25I-AF1

25,249

25-30

5**

24,200

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033