จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์แขวน ตั้งได้/แขวนได้ Hisense Inverter น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 3 ปี คอมเพลสเซอร์ 12 ปี

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟฟ้า

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

AUV-18TR4RAA

R32

18,500

220V

5*

18.29

27,600

AUV-24TR4RAA

R32

25,000

220V

5*

18.29

29,600

AUV-30TR4RBA

R32

31,800

220V

5*

18.08

35,600

AUV-36TR4RCA

R32

36,200

220V

5*

17.95

39,200 

AUV-42TR4RCA

R32

42,000

380V

-

15.00

46,200

AUV-48TR4RCA

R32

48,000

380V

-

14.00

47,200

AUV-55TR4RCA

R32

52,000

380V

-

13.00

55,200

MODEL

BTU

ระบบไฟฟ้า

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

AUV-18TR4RAA

18,500

220V

5*

27,600

AUV-24TR4RAA

25,000

220V

5*

29,600

AUV-30TR4RBA

31,800

220V

5*

35,600

AUV-36TR4RCA

36,200

220V

5*

39,200 

AUV-42TR4RCA

42,000

380V

-

46,200

AUV-48TR4RCA

48,000

380V

-

47,200

AUV-55TR4RCA

52,000

380V

-

55,200

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033