จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์ Central Air ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น EFN ขนาด 13,000BTU-40,000BTU

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
CFH-32EFN13/CCS-32EFN13R3213,242220V513.2725,200
CFH-32EFN15/CCS-32EFN15R3215,100220V513.7829,200
CFH-32EFN18-2/CCS-32EFN18-2R3218,962220V512.929,200
CFH-32EFN20/CCS-32EFN20R3220,188220V512.9731,600
CFH-32EFN25-2/CCS-32EFN25-2R3225,150220V513.9632,600
CFH-32EFN28/CCS-32EFN28R3228,176220V512.5636,200
CFH-32EFN30/CCS-32EFN30R3230,200220V512.4240,900
CFH-32EFN33/CCS-32EFN33R3233,100220V512.4243,600
CFH-32EFN33/CCS-32EFN33 (A)R3233,100380V512.4543,900
CFH-32EFN36/CCS-32EFN36R3236,100220V512.4243,900
CFH-32EFN36/CCS-32EFN36 (A)R3236,1003800V512.8344,600
CFH-32EFN38/CCS-32EFN38R3238,200220V512.5646,900
CFH-32EFN38/CCS-32EFN38 (A)R3238,100380V512.5249,600
CFH-32EFN40/CCS-32EFN40R3240,944220V512.4552,200
CFH-32EFN40/CCS-32EFN40 (A)R3240,944380V512.4953,200

MODEL

BTUระบบไฟเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
CFH-32EFN13/CCS-32EFN1313,242220V525,200
CFH-32EFN15/CCS-32EFN1515,100220V529,200
CFH-32EFN18-2/CCS-32EFN18-218,962220V529,200
CFH-32EFN20/CCS-32EFN2020,188220V531,600
CFH-32EFN25-2/CCS-32EFN25-225,150220V532,600
CFH-32EFN28/CCS-32EFN2828,176220V536,200
CFH-32EFN30/CCS-32EFN3030,200220V540,900
CFH-32EFN33/CCS-32EFN3333,100220V543,600
CFH-32EFN33/CCS-32EFN33 (A)33,100380V543,900
CFH-32EFN36/CCS-32EFN3636,100220V543,900
CFH-32EFN36/CCS-32EFN36 (A)36,1003800V544,600
CFH-32EFN38/CCS-32EFN3838,200220V546,900
CFH-32EFN38/CCS-32EFN38 (A)38,100380V549,600
CFH-32EFN40/CCS-32EFN4040,944220V552,200
CFH-32EFN40/CCS-32EFN40 (A)40,944380V553,200

แอร์ Central Air ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ม.อ.ก.น้ำยา R32 รุ่น CFH-ES ขนาด 9,000BTU-60,000BTU

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
CFH-ES09-12/CCS-32ES09R329,212220Vมอก.9.9119,200
CFH-ES09-12/CCS-32ES12R3212,283220Vมอก.10.2419,600
CFH-ES16-20/CCS-32ES16R3216,378220Vมอก.10.3723,200
CFH-ES16-20/CCS-32ES18R3218,425220Vมอก.10.2423,600
CFH-ES16-20/CCS-32ES20R3220,131220Vมอก.10.2224,600
CFH-ES25-28/CCS-32ES25R3225,590220Vมอก.10.4426,600
CFH-ES25-28/CCS-32ES28R3227,637220Vมอก.10.3127,600
CFH-ES30/CCS-32ES30R3230,367220Vมอก.10.3832,600
CFH-ES33-36/CCS-32ES33R3233,438220Vมอก.10.3835,100
CFH-ES33-36/CCS-32ES36R3236,508220Vมอก.10.4335,600
CFH-ES33-36/CCS-32ES36(A)R3236,508380Vมอก.10.4338,200
CFH-ES38/CCS-32ES38R3238,214220Vมอก.10.3340,600
CFH-ES38/CCS-32ES38(A)R3238,214380Vมอก.10.2441,000
CFH-ES41-48/CCS-32ES41R3240,944220Vมอก.10.2445,900
CFH-ES41-48/CCS-32ES41(A)R3240,944380Vมอก.10.4345,200
CFH-ES33-36/CCS-32WTS36 (2Fan)R3236,508220Vมอก.10.4339,200
CFH-ES33-36/CCS-32WTS36(A)R3236,508380Vมอก.10.4341,200
CFH-ES38/CCS-32WTS38 (2Fan)R3238,214220Vมอก.10.3342,900
CFH-ES38/CCS-32WTS38(A) (2Fan)R3238,214380Vมอก.10.3343,200
CFH-ES41-48/CCS-32WTS41 (2Fan)R3240,944220Vมอก.10.2446,600
CFH-ES41-48/CCS-32WTS41(A) (2Fan)R3240,944380Vมอก.10.2447,600
CFH-ES41-48/CCS-32WTS44(A) (2Fan)R3244,015380Vมอก.9.9847,900
CFH-ES41-48/CCS-32WTS48(A) (2Fan)R3248,109380Vมอก.10.2148,600
CFH-ES56-60/CCS-32WTS56(A) (2Fan)R3256,298380Vมอก.10.252,200
CFH-ES56-60/CCS-32WTS60 (A) (2Fan)R3260,051380Vมอก.9.9152,600

MODEL

BTUราคาพร้อมติดตั้ง
CFH-ES09-12/CCS-32ES099,21219,200
CFH-ES09-12/CCS-32ES1212,28319,600
CFH-ES16-20/CCS-32ES1616,37823,200
CFH-ES16-20/CCS-32ES1818,42523,600
CFH-ES16-20/CCS-32ES2020,13124,600
CFH-ES25-28/CCS-32ES2525,59026,600
CFH-ES25-28/CCS-32ES2827,63727,600
CFH-ES30/CCS-32ES3030,36732,600
CFH-ES33-36/CCS-32ES3333,43835,100
CFH-ES33-36/CCS-32ES3636,50835,600
CFH-ES33-36/CCS-32ES36(A)36,50838,200
CFH-ES38/CCS-32ES3838,21440,600
CFH-ES38/CCS-32ES38(A)38,21441,000
CFH-ES41-48/CCS-32ES4140,94445,900
CFH-ES41-48/CCS-32ES41(A)40,94445,200
CFH-ES33-36/CCS-32WTS36 (2Fan)36,50839,200
CFH-ES33-36/CCS-32WTS36(A)36,50841,200
CFH-ES38/CCS-32WTS38 (2Fan)38,21442,900
CFH-ES38/CCS-32WTS38(A) (2Fan)38,21443,200
CFH-ES41-48/CCS-32WTS41 (2Fan)40,94446,600
CFH-ES41-48/CCS-32WTS41(A) (2Fan)40,94447,600
CFH-ES41-48/CCS-32WTS44(A) (2Fan)44,01547,900
CFH-ES41-48/CCS-32WTS48(A) (2Fan)48,10948,600
CFH-ES56-60/CCS-32WTS56(A) (2Fan)56,29852,200
CFH-ES56-60/CCS-32WTS60 (A) (2Fan)60,05152,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033