จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์ SAMSUNG แบบสี่ทิศทางสีขาว

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟ

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

AC071TN4PKC/TS

R32

24,000

220V

-

-

46,200

AC100TN4PKC/TS

R32

34,000

220V

-

-

56,500

AC100TN4PKC/TS

R32

34,000

380V

-

-

58,500

AC120TN4PKC/TS

R32

41,500

220V

-

-

64,500

AC120TN4PKC/TS

R32

41,500

380V

-

-

68,200

AC140TN4PKC/TS

R32

45,500

220V

-

-

67,500

AC140TN4PKC/TS

R32

45,500

380V

-

-

69,500

MODEL

BTU

ระบบไฟ

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

AC071TN4PKC/TS

24,000

220V

-

46,200

AC100TN4PKC/TS

34,000

220V

-

56,500

AC100TN4PKC/TS

34,000

380V

-

58,500

AC120TN4PKC/TS

41,500

220V

-

64,500

AC120TN4PKC/TS

41,500

380V

-

68,200

AC140TN4PKC/TS

45,500

220V

-

67,500

AC140TN4PKC/TS

45,500

380V

-

69,500

แอร์ SAMSUNG แบบสี่ทิศทางสีขาว

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟ

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

AC071TN4PKC/TS

R32

24,000

220V

-

-

46,200

AC100TN4PKC/TS

R32

34,000

220V

-

-

56,500

AC100TN4PKC/TS

R32

34,000

380V

-

-

58,500

AC120TN4PKC/TS

R32

41,500

220V

-

-

64,500

AC120TN4PKC/TS

R32

41,500

380V

-

-

68,200

AC140TN4PKC/TS

R32

45,500

220V

-

-

68,500

AC140TN4PKC/TS

R32

45,500

380V

-

-

70,500

MODEL

BTU

ระบบไฟ

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

AC071TN4PKC/TS

24,000

220V

-

46,200

AC100TN4PKC/TS

34,000

220V

-

56,500

AC100TN4PKC/TS

34,000

380V

-

58,500

AC120TN4PKC/TS

41,500

220V

-

64,500

AC120TN4PKC/TS

41,500

380V

-

68,200

AC140TN4PKC/TS

45,500

220V

-

68,500

AC140TN4PKC/TS

45,500

380V

-

70,500

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033