จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์ Midea ตั้งแขวน (Floor Ceilinging Type) แบบตั้งได้/แขวนได้ Fixed Speed ประหยัดไฟ เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 7 ปี

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
MUE-12CRN8-PC5 / MOX330U-12CN8-PC5R3212,400220V5*14.5723,600
MUE-18CRN8-PC5 / MOX430U-18CN8-PC5R3218,200220V5*14.1428,600
MUE-24CRN8-PC5 / MOD30U-24CN8-PC5R3225,900220V5*13.7630,400
MUE-30CRN8-PC4 / MOD30U-30CN8-PC4R3230,600220V5*13.6837,400
MUE-36CRN8-PC4 / MOE30U-36CN8-PC4R3234,900220V5**14.2339,400
MUE-36CRN8-PC4 / MOE30U-36CN8-SC4R3234,100380V5***14.7739,400
MUE-42CRN8-PC4 / MOE30U-42CN8-SC4R3240,944380V5**14.648,400
MUE-48CRN8-PB8 / MOE30U-48CN8-SB8R3248,000380V5***13.3351,200
MUE-60CRN8-PB8 / MOE30U-60CN8-SB8R3260,000380V510.5461,200

MODEL

BTUระบบไฟเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
MUE-12CRN8-PC5 / MOX330U-12CN8-PC512,400220V5*23,600
MUE-18CRN8-PC5 / MOX430U-18CN8-PC518,200220V5*28,600
MUE-24CRN8-PC5 / MOD30U-24CN8-PC525,900220V5*30,400
MUE-30CRN8-PC4 / MOD30U-30CN8-PC430,600220V5*37,400
MUE-36CRN8-PC4 / MOE30U-36CN8-PC434,900220V5**39,400
MUE-36CRN8-PC4 / MOE30U-36CN8-SC434,100380V5***39,400
MUE-42CRN8-PC4 / MOE30U-42CN8-SC440,944380V5**48,400
MUE-48CRN8-PB8 / MOE30U-48CN8-SB848,000380V5***51,200
MUE-60CRN8-PB8 / MOE30U-60CN8-SB860,000380V561,200

แอร์ Midea ตั้งแขวน (Floor Ceilinging Type) แบบตั้งได้/แขวนได้ INVERTER ประหยัดไฟ เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 7 ปี

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
MUE-12CRDN8-Q / MOX331-12CFN8-QR3214,000220V5*18.7728,600
MUE-18CRDN8-Q / MOX331-18CFN8-QR3218,000220V5*18.1931,600
MUE-24CRDN8-Q / MOX430-24CFN8-QWR3224,800220V5*18.7034,600
MUE-30CRDN8-Q / MOD30-30CFN8-QR3230,000220V5*17.4042,200
MUE-36CRDN8-Q / MOD30-36CFN8-QR3236,000220V5*16.5144,200
MUE-42CRDV8-R / MOD30-42CFN8-RW(A)R3242,500380V515.4251,200
MUE-48CRDV8-R / MOD30-48CFN8-RW(A)R3248,000380V514.1352,600
MUE-55HRFNX-QRD0W(GA) / MOE30U-55HFN8-RRD0W(GA)R3254,271380V516.2166,600

MODEL

BTUเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
MUE-12CRDN8-Q / MOX331-12CFN8-Q14,0005*28,600
MUE-18CRDN8-Q / MOX331-18CFN8-Q18,0005*31,600
MUE-24CRDN8-Q / MOX430-24CFN8-QW24,8005*34,600
MUE-30CRDN8-Q / MOD30-30CFN8-Q30,0005*42,200
MUE-36CRDN8-Q / MOD30-36CFN8-Q36,0005*44,200
MUE-42CRDV8-R / MOD30-42CFN8-RW(A)42,500551,200
MUE-48CRDV8-R / MOD30-48CFN8-RW(A)48,000552,600
MUE-55HRFNX-QRD0W(GA) / MOE30U-55HFN8-RRD0W(GA)54,271566,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033