จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

51

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46030

แอร์ PANASONIC แบบแขวน

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

CS-CU/C12EKT

-

12,300

-

5

-

26,600

CS-CU/C18EKT

-

16,400

-

5

-

33,600

CS-CU/C24EKT

-

20,800

-

5

-

39,600

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

CS-CU/C12EKT

12,300

-

5

26,600

CS-CU/C18EKT

16,400

-

5

33,600

CS-CU/C24EKT

20,800

-

5

39,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

51

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46030