จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

44

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46023

แอร์สี่ทิศทาง HAIER FIX-SPEED น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2024 รีโมทไร้สาย รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
HCSU-18BSR32R3218,000220V516.2431,200
HCSU-25BSR32R3225,000220V517.1335,600
HCSU-30BSR32R3230,000220V517.7842,600
HCSU-36BSR32R3236,000220V517.3345,600
HCSU-36BTR32R3236,000380V518.6645,600
HCSU-40BSR32R3240,000220V516.4950,600
HCSU-40BTR32R3240,000380V516.4950,600
HCSU-48BTR32R3248,000380V5**14.2655,200

MODEL

BTUระบบไฟเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
HCSU-18BSR3218,000220V531,200
HCSU-25BSR3225,000220V535,600
HCSU-30BSR3230,000220V542,600
HCSU-36BSR3236,000220V545,600
HCSU-36BTR3236,000380V545,600
HCSU-40BSR3240,000220V550,600
HCSU-40BTR3240,000380V550,600
HCSU-48BTR3248,000380V5**55,200

แอร์สี่ทิศทาง HAIER INVERTER น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
HCSI-18PSR32R3218,813220V516.2433,200
HCSI-25BSR32R3225,000220V516.0035,200
HCSI-30PSR32R3230,806220V5*17.7844,600
HCSI-36PSR32R3236,528220V5*17.3348,200
HCSI-36BTR32R3239,000380V5*18.6648,200
HCSI-40BSR32R3240,800220V516.4954,600
HCSI-40BTR32R3240,800380V516.4954,600
HCSI-48BSR32R3248,410220V514.2656,200
HCSI-48BTR32R3249,545380V514.8456,200
HCSI-60BTR32R3260,960380V515.4269,600

MODEL

BTUระบบไฟเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
HCSI-18PSR3218,813220V533,200
HCSI-25BSR3225,000220V535,200
HCSI-30PSR3230,806220V5*44,600
HCSI-36PSR3236,528220V5*48,200
HCSI-36BTR3239,000380V5*48,200
HCSI-40BSR3240,800220V554,600
HCSI-40BTR3240,800380V554,600
HCSI-48BSR3248,410220V556,200
HCSI-48BTR3249,545380V556,200
HCSI-60BTR3260,960380V569,600

แอร์สี่ทิศทาง HAIER INVERTER น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
HCSI-25PSR32 (B)R3226,082220V517.1336,600
HCSI-30PSR32 (B)R3230,806220V5*17.7845,600
HCSI-36PSR32 (B)R3236,528220V5*17.3347,600
HCSI-36BTR32 (B)R3239,000380V5*18.6647,600
HCSI-40BTR32 (B)R3240,800220V516.4953,600
HCSI-40BSR32 (B)R3240,800380V516.4953,600
HCSI-48BSR32 (B)R3248,410220V514.2657,600
HCSI-48BTR32 (B)R3249,545380V514.2657,600
HCSI-60BTR32 (B)R3260,960380V515.4272,600

MODEL

BTUระบบไฟเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
HCSI-25PSR32 (B)26,082220V536,600
HCSI-30PSR32 (B)30,806220V5*45,600
HCSI-36PSR32 (B)36,528220V5*47,600
HCSI-36BTR32 (B)39,000380V5*47,600
HCSI-40BTR32 (B)40,800220V553,600
HCSI-40BSR32 (B)40,800380V553,600
HCSI-48BSR32 (B)48,410220V557,600
HCSI-48BTR32 (B)49,545380V557,600
HCSI-60BTR32 (B)60,960380V572,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

44

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46023