จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์สี่ทิศทาง TASAKI FIX SPEED

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

SEERราคาพร้อมติดตั้ง

FCAE13-AF1

R32

13,307

220V

5

12.90

33,200

FCAE19-AF1

R32

19,107

220V

5

12.94

35,200

FCAE25-AF1

R32

25,248

220V

5

12.90

39,200

FCAE30-AF1

R32

30,367

220V

5

12.62

43,200

FCAE36-AF1

R32

36,508

220V

5

12.65

46,600

FCAE36-AF1

R32

36,508

380V

5

12.55

49,200

FCAE40-AF1

R32

40,602

220V

5

12.51

52,200

FCAE40-AF1

R32

40,602

380V

5

12.57

53,700

FCA4513-AF1

R32

45,000

380V

-

-

53,700

FCA50-AF1

R32

50,000

380V

-

-

58,200

FCA56-AF1

R32

56,000

380V

-

-

66,200

FCA62-AF1

R32

62,000

380V

-

-

68,200

MODEL

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

FCAE13-AF1

13,307

220V

5

33,200

FCAE19-AF1

19,107

220V

5

35,200

FCAE25-AF1

25,248

220V

5

39,200

FCAE30-AF1

30,367

220V

5

43,200

FCAE36-AF1

36,508

220V

5

46,600

FCAE36-AF1

36,508

380V

5

49,200

FCAE40-AF1

40,602

220V

5

52,200

FCAE40-AF1

40,602

380V

5

53,700

FCA4513-AF1

45,000

380V

-

53,700

FCA50-AF1

50,000

380V

-

58,200

FCA56-AF1

56,000

380V

-

66,200

FCA62-AF1

62,000

380V

-

68,200

แอร์สี่ทิศทาง TASAKI INVERTER

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

SEERราคาพร้อมติดตั้ง

FCAE13I-AF1

R32

13,307

220V

5*

18.70

41,200

FCAE19I-AF1

R32

19,107

220V

5*

18.45

42,200

FCAE25I-AF1

R32

25,428

220V

5*

18.67

44,700

FCAE30I-AF1

R32

30,367

220V

5*

17.67

46,700

FCAE36I-AF1

R32

36,508

220V

5*

16.77

50,700

FCAE36I-AF1

R32

36,508

380V

5*

16.61

61,700

FCAE40I-AF1

R32

40,261

220V

5*

16.72

56,700

FCAE40I-AF1

R32

40,261

380V

5*

17.49

64,700

MODEL

BTU

ระบบไฟ

ประหยัดไฟ

ราคาพร้อมติดตั้ง

FCAE13I-AF1

13,307

220V

5*

41,200

FCAE19I-AF1

19,107

220V

5*

42,200

FCAE25I-AF1

25,428

220V

5*

44,700

FCAE30I-AF1

30,367

220V

5*

46,700

FCAE36I-AF1

36,508

220V

5*

50,700

FCAE36I-AF1

36,508

380V

5*

61,700

FCAE40I-AF1

40,261

220V

5*

56,700

FCAE40I-AF1

40,261

380V

5*

64,700

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033