จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์ SAIJO DENKI รุ่นใหม่ล่าสุด น้ำยา R32

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

SWG R32-09

R32

9,442

9-14

5

12.98

11,200

SWG R32-09

R32

12,775

14-18

5

13.35

11,600

SWG R32-18

R32

19,052

18-25

5

13.05

17,200

SWG R32-25

R32

25,201

25-32

5

13.00

22,200

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

SWG R32-09

9,442

9-14

5

11,200

SWG R32-09

12,775

14-18

5

11,600

SWG R32-18

19,052

18-25

5

17,200

SWG R32-25

25,201

25-32

5

22,200

แอร์ SAIJO DENKI รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2020 TURBO A.P.S. ฟอกอากาศ

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

TURBO A.P.S.09

R32

9,563

9-14

5

12.98

12,200

TURBO A.P.S.12

R32

12,770

14-18

5

13.35

13,200

TURBO A.P.S.18

R32

18,905

18-26

5

13.05

19,600

TURBO A.P.S.25

R32

25,669

26-32

5

13.00

26,200

TURBO A.P.S.30

R32

31,192

32-41

5

12.61

32,200

TURBO A.P.S.30T

R32

30,583

32-42

5 / 380V

13.50

36,200

TURBO-A.P.S.33

R32

34,412

42-47

5

12.92

43,200

TURBO A.P.S.33T

R32

33,689

42-45

5 / 380V

12.99

45,200

TURBO A.P.S.36

R32

36,597

45-49

5

12.66

44,600

TURBO A.P.S.36T

R32

36,134

45-49

5 / 380V

12.77

47,600

TURBO A.P.S.40

R32

40,880

49-55

5

12.58

53,600

TURBO A.P.S.40T

R32

40,200

49-55

-

11.70

56,600

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

TURBO A.P.S.09

9,563

9-14

5

12,200

TURBO A.P.S.12

12,770

14-18

5

13,200

TURBO A.P.S.18

18,905

18-26

5

19,600

TURBO A.P.S.25

25,669

26-32

5

26,200

TURBO A.P.S.30

31,192

32-41

5

32,200

TURBO A.P.S.30T

30,583

32-42

5 / 380V

36,200

TURBO-A.P.S.33

34,412

42-47

5

43,200

TURBO A.P.S.33T

33,689

42-45

5 / 380V

45,200

TURBO A.P.S.36

36,597

45-49

5

44,600

TURBO A.P.S.36T

36,134

45-49

5 / 380V

47,600

TURBO A.P.S.40

40,880

49-55

5

53,600

TURBO A.P.S.40T

40,200

49-55

-

56,600

แอร์ SAIJO DENKI INVERTER SURE รุ่นใหม่ล่าสุด ปี2020 น้ำยาR32 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

INVERTER SURE R32-10

R32

9,806

9-14

5

19.72

13,200

INVERTER SURE R32-12

R32

12,369

14-18

5

19.69

14,200

INVERTER SURE R32-18

R32

18,375

18-25

5

20.54

22,600

INVERTER SURE R32-25

R32

25,526

25-32

5

18.87

29,600

INVERTER SURE R32-30

R32

30,652

32-45

5

16.89

41,200

INVERTER SURE36

R32

36,100

45-50

5

-

49,600

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

INVERTER SURE R32-10

9,806

9-14

5

13,200

INVERTER SURE R32-12

12,369

14-18

5

14,200

INVERTER SURE R32-18

18,375

18-25

5

22,600

INVERTER SURE R32-25

25,526

25-32

5

29,600

INVERTER SURE R32-30

30,652

32-45

5

41,200

INVERTER SURE36

36,100

45-50

5

49,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033