จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

56

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46035

แอร์แขวน HAIER Fixed Speed แบบตั้งได้-แขวนได้ น้ำยา R32 รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์5 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2024 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี

MODELน้ำยาBTUขนาดห้องเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
HCFU-18ASR32R3218,000220V513.3829,200
HCFU-25ASR32R3225,478220V513.4131,600
HCFU-30ASR32R3231,690220V513.0738,600
HCFU-36ASR32R3239,287220V512.7641,200
HCFU-36ATR32R3239,257380V512.6641,200
HCFU-40ASR32R3240,913220V513.1049,200
HCFU-40ATR32R3240,944380V513.1449,200
HCFU-48ATR32R3248,529380V510.8251,600

MODEL

BTUขนาดห้องเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
HCFU-18ASR3218,000220V529,200
HCFU-25ASR3225,478220V531,600
HCFU-30ASR3231,690220V538,600
HCFU-36ASR3239,287220V541,200
HCFU-36ATR3239,257380V541,200
HCFU-40ASR3240,913220V549,200
HCFU-40ATR3240,944380V549,200
HCFU-48ATR3248,529380V551,600

แอร์แขวน HAIER INVERTER แบบตั้งได้-แขวนได้ น้ำยา R32 รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์5 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2024 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
HCFI-18CSR32R3218,023220V5**20.6832,200
HCFI-25CSR32R3225,414220V-19.4835,200
HCFI-30CSR32R3230,629220V5*17.1643,200
HCFI-36CSR32R3236,105220V-16.6845,600
HCFI-36CTR32R3236,207380V-16.8645,600
HCFI-40CSR32R3240,944220V5*17.3752,200
HCFI-40CTR32R3240,798380V5*16.7952,200
HCFI-48CSR32R3248,000220V--55,200
HCFI-48CTR32R3248,000380V--55,600

MODEL

BTUระบบไฟเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
HCFI-18CSR3218,023220V5**32,200
HCFI-25CSR3225,414220V-35,200
HCFI-30CSR3230,629220V5*43,200
HCFI-36CSR3236,105220V-45,600
HCFI-36CTR3236,207380V-45,600
HCFI-40CSR3240,944220V5*52,200
HCFI-40CTR3240,798380V5*52,200
HCFI-48CSR3248,000220V-55,200
HCFI-48CTR3248,000380V-55,600

แอร์แขวน HAIER INVERTER แบบตั้งได้-แขวนได้ WIFI แผ่นฟอก PM.2.5 Human Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหว น้ำยา R32 รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์5 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2022 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี

MODELน้ำยาBTUระบบไฟเบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง
HCFI-18PSR32R32 NO WIFI19,461220V5*19.6231,200
HCFI-25PSR32R32 NO WIFI25,110220V516.7535,600
HCFI-30PSR32R32 NO WIFI30,070220V5*17.8843,600
HCFI-36PSR32R32 NO WIFI36,915220V516.3846,600
HCFI-36ETR32 WIFIR3238,000380V5*17.9146,600
HCFI-40ESR32 WIFIR3240,900220V5*17.5552,200
HCFI-40ETR32 WIFIR3240,900380V5*18.5252,200
HCFI-48ESR32 WIFIR3250,880220V514.7755,600
HCFI-48ETR32 WIFIR3251,255380V515.2555,600
HCFI-60ETR32R32 NO WIFI57,832380V5*17.0368,600

MODEL

BTUเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
HCFI-18PSR3219,4615*31,200
HCFI-25PSR3225,110535,600
HCFI-30PSR3230,0705*43,600
HCFI-36PSR3236,915546,600
HCFI-36ETR32 WIFI38,0005*46,600
HCFI-40ESR32 WIFI40,9005*52,200
HCFI-40ETR32 WIFI40,9005*52,200
HCFI-48ESR32 WIFI50,880555,600
HCFI-48ETR32 WIFI51,255555,600
HCFI-60ETR3257,8325*68,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

56

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46035