จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025

แอร์ LG Inverter รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2022 น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

ISR10E2N

R32

9,212

9-14

5*

11.96

12,200

ISR13E2N

R32

11,942

14-18

5*

11.59

14,000

ISR18E2N

R32

18,084

18-25

5*

11.74

20,200

ISR24E2N

R32

21,496

25-32

5*

11.62

26,200

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

ISR10E2N

9,212

9-14

5*

12,200

ISR13E2N

11,942

14-18

5*

14,000

ISR18E2N

18,084

18-25

5*

20,200

ISR24E2N

21,496

25-32

5*

26,200

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025