จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

44

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46023

แอร์ เทรน รุ่น PREMIO รุ่นใหม่ล่าสุดปี2019

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

MCWE-09GB2

R32

9,400

9-14

5

-

11,600

MCWE-12GB2

R32

12,600

14-20

5

-

13,500

MCWE-15GB2

R32

15,200

20-25

5

-

18,300 

MCWE-18GB2

R32

18,800

22-30

5

-

20,600

MCWE-24GB2

R32

24,100

28-38

5

-

29,200

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

MCWE-09GB2

9,400

9-14

5

11,600

MCWE-12GB2

12,600

14-20

5

13,500

MCWE-15GB2

15,200

20-25

5

18,300 

MCWE-18GB2

18,800

22-30

5

20,600

MCWE-24GB2

24,100

28-38

5

29,200

แอร์ TRANE BRAVO SERIES 5

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

TTK509BB5 / MCW509SBB5

-

9,400

-

5

11.78

13,600

TTK512BB5 / MCW512BB5

-

12,100

-

5

11.66

15,600

TTK515BB5 / MCW515BB5

-

15,200

-

5

11.72

19,600

TTK518BB5 / MCW518BB5

-

18,300

-

5

12.13

22,600

TTK524BB5 / MCW524BB5

-

24,200

-

5

11.74

31,600

TTK530MB5 / MCW5306B5

-

30,300

-

5

11.32

45,600

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

TTK509BB5 / MCW509SBB5

9,400

-

5

13,600

TTK512BB5 / MCW512BB5

12,100

-

5

15,600

TTK515BB5 / MCW515BB5

15,200

-

5

19,600

TTK518BB5 / MCW518BB5

18,300

-

5

22,600

TTK524BB5 / MCW524BB5

24,200

-

5

31,600

TTK530MB5 / MCW5306B5

30,300

-

5

45,600

แอร์ TRANE HIGI WALL STANDARD

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

TTK530MB(1PH)/MCW5306B

-

30,000

-

-

-

41,600

TTK536MB(1PH)/MCW5366B

-

36,000

-

-

-

48,600

TTK536MD(3PH)/MCW5366B

-

36,000

-

-

-

49,600

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

TTK530MB(1PH)/MCW5306B

30,000

-

-

41,600

TTK536MB(1PH)/MCW5366B

36,000

-

-

48,600

TTK536MD(3PH)/MCW5366B

36,000

-

-

49,600

แอร์ TRANE BRAVO INVERTER

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

TTKA09BB5 / MCWA09BB5

-

9,259

-

5

12.82

25,600

TTKA12BB5 / MCWA12BB5

-

12,141

-

5

12.18

30,600

TTKA18BB5 / MCWA18BB5

-

18,313

-

5

11.64

40,600

TTKA24BB5 / MCWA24BB5

-

23,345

-

5

11.68

51,600

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

TTKA09BB5 / MCWA09BB5

9,259

-

5

25,600

TTKA12BB5 / MCWA12BB5

12,141

-

5

30,600

TTKA18BB5 / MCWA18BB5

18,313

-

5

40,600

TTKA24BB5 / MCWA24BB5

23,345

-

5

51,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

44

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46023