จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

51

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46030

แอร์ FUJITSU CASSETTYPE INVERTER

Model

น้ำยาBTUขนาดห้อง

ระบบไฟ

EERราคารวมติดตั้ง

AUYF 12L

R410a

12,500

-

220V

-

45,600

AUYF 18L

R410a

18,000

-

220V

-

49,600

AUYA 24L

R410a

24,000

-

220V

-

55,600

AUYA 30L

R410a

30,000

-

220V

-

61,600

AUYA 36L

R410a

36,000

-

220V

-

69,600

AUYA 45L

R410a

43,500

-

220V

-

76,600

AUYA 54L

R410a

48,000

-

220V

-

83,600

Model

BTUขนาดห้อง

ระบบไฟ

ราคารวมติดตั้ง

AUYF 12L

12,500

-

220V

45,600

AUYF 18L

18,000

-

220V

49,600

AUYA 24L

24,000

-

220V

55,600

AUYA 30L

30,000

-

220V

61,600

AUYA 36L

36,000

-

220V

69,600

AUYA 45L

43,500

-

220V

76,600

AUYA 54L

48,000

-

220V

83,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

51

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46030