จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025

แอร์ FUJITSU แบบตั้ง/แขวน รีโมทไร้สาย

Model

น้ำยาBTUขนาดห้อง

ระบบไฟ

EERราคารวมติดตั้ง

ABYF18L

-

17,700

-

220V

-

48,600

ABYF24L

-

24,200

-

220V

-

57,600

ABYA30L

-

29,000

-

220V

-

65,600

ABYA36L

-

36,000

-

220,380V

-

72,600

ABYG54L

-

47,800

-

380V

-

99,600

Model

BTUขนาดห้อง

ระบบไฟ

ราคารวมติดตั้ง

ABYF18L

17,700

-

220V

48,600

ABYF24L

24,200

-

220V

57,600

ABYA30L

29,000

-

220V

65,600

ABYA36L

36,000

-

220,380V

72,600

ABYG54L

47,800

-

380V

99,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025