จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

44

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46023

เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5

Model

น้ำยาBTUขนาดห้องNo.EERราคารวมติดตั้ง

AG125RD/RG12RD

-

12,061

-

5

-

13,000

AG185/RG185

-

17,199

-

5

-

19,600

Model

BTUขนาดห้องNo.ราคารวมติดตั้ง

AG125RD/RG12RD

12,061

-

5

13,000

AG185/RG185

17,199

-

5

19,600

แอร์ STAR-AIRE DE SERIES R-32

Model

น้ำยาBTUขนาดห้องNo.EERราคารวมติดตั้ง

DE09/CE09

R32

9,280

-

5

12.24

13,300

DE12/CE12

R32

12,759

-

5

12.13

14,300

DE18/CE18

R32

18,083

-

5

12.11

20,100

DE24/CE24

R32

25,363

-

5

12.15

25,500

Model

BTUขนาดห้องNo.ราคารวมติดตั้ง

DE09/CE09

9,280

-

5

13,300

DE12/CE12

12,759

-

5

14,300

DE18/CE18

18,083

-

5

20,100

DE24/CE24

25,363

-

5

25,500

แอร์ Star Aire ติดผนัง (Wall Type) ม.อ.ก.

Modelน้ำยาBTUขนาดห้องNo.EERราคารวมติดตั้ง
AR 12 / RW 12R2212,500--9.7518,600
AR 18 / RW 18R2218,700--10.4522,600
AR 20 / RW 20R2220,200--10.124,600
AR 25 / RW 25R2225,900--9.6526,600
AR 30 / RW 30R2230,000--9.7233,600
AR 36 / RW 36R2236,000--10.0646,600
AR 36-3 / RW 36R2236,000--10.0647,600
AR 40 / RW 40R2240,900--10.0349,600
AR 40-3 / RW 40R2240,900--10.0350,600
ARE 44 / RW 48 (1ใบพัด)R2244,100---51,600
ARE 48 / RW 48 (1ใบพัด)R2248,600---52,600
AR 44 / RW 48 (2ใบพัด)R2244,100---54,600
AR 48 / RW 48 (2ใบพัด)R2248,600---55,600

Model

BTUEERราคารวมติดตั้ง
AR 12 / RW 1212,5009.7518,600
AR 18 / RW 1818,70010.4522,600
AR 20 / RW 2020,20010.124,600
AR 25 / RW 2525,9009.6526,600
AR 30 / RW 3030,0009.7233,600
AR 36 / RW 3636,00010.0646,600
AR 36-3 / RW 3636,00010.0647,600
AR 40 / RW 4040,90010.0349,600
AR 40-3 / RW 4040,90010.0350,600
ARE 44 / RW 48 (1ใบพัด)44,100-51,600
ARE 48 / RW 48 (1ใบพัด)48,600-52,600
AR 44 / RW 48 (2ใบพัด)44,100-54,600
AR 48 / RW 48 (2ใบพัด)48,600-55,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

44

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46023