จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

45

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46024

แอร์ฝั่งฝ้าแบบสี่ทิศทาง

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟฟ้า

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

CFH-ES09-12 / CCS-32ES09

R32

9,212

220V

-

9.91

19,900

CFH-ES09-12 / CCS-32ES12

R32

12,283

220V

-

10.24

20,900

CFH-ES16-20 / CCS-32ES16

R32

16,378

220V

-

10.37

22,900

CFH-ES16-20 / CCS-32ES18

R32

18,425

220V

-

10.24

23,500

CFH-ES16-20 / CCS-32ES20

R32

20,131

220V

-

10.22

25,500

CFH-ES25-28 / CCS-32ES25

R32

25,590

220V

-

10.44

26,900

CFH-ES28-28 / CCS-32ES28

R32

27,637

220V

-

10.31

27,900

แอร์ฝั่งฝ้าแบบสี่ทิศทาง

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟฟ้า

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

CFH-ES09-12 / CCS-32ES09

R32

9,212

220V

-

9.91

19,900

CFH-ES09-12 / CCS-32ES12

R32

12,283

220V

-

10.24

20,900

CFH-ES16-20 / CCS-32ES16

R32

16,378

220V

-

10.37

22,900

CFH-ES16-20 / CCS-32ES18

R32

18,425

220V

-

10.24

23,500

CFH-ES16-20 / CCS-32ES20

R32

20,131

220V

-

10.22

25,500

CFH-ES25-28 / CCS-32ES25

R32

25,590

220V

-

10.44

26,900

CFH-ES28-28 / CCS-32ES28

R32

27,637

220V

-

10.31

27,900

แอร์ฝั่งฝ้าแบบสี่ทิศทาง

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟฟ้า

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

CFH-ES09-12 / CCS-32ES09

R32

9,212

220V

-

9.91

19,900

CFH-ES09-12 / CCS-32ES12

R32

12,283

220V

-

10.24

20,900

CFH-ES16-20 / CCS-32ES16

R32

16,378

220V

-

10.37

22,900

CFH-ES16-20 / CCS-32ES18

R32

18,425

220V

-

10.24

23,500

CFH-ES16-20 / CCS-32ES20

R32

20,131

220V

-

10.22

25,500

CFH-ES25-28 / CCS-32ES25

R32

25,590

220V

-

10.44

26,900

CFH-ES28-28 / CCS-32ES28

R32

27,637

220V

-

10.31

27,900

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

45

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46024