จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

53

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46032

แอร์ SAIJO DENKI แบบตั้ง/แขวน รุ่น Turbo SSU APS. /R-410A

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

TURBO - SSU-13

R410A

13,000

-

5

-

28,000

TURBO - SSU-18

R410A

18,000

-

5

-

33,000

TURBO - SSU-25

R410A

25,520

-

5

-

40,000

TURBO - SSU-30

R410A

32,814

-

5

-

call

TURBO - SSU-33

R410A

33,000

-

5

-

call

TURBO - SSU-36

R410A

36,498

-

5

-

call

TURBO - SSU-40

R410A

40,000

-

มอก.

-

call

TURBO - SSU-44

R410A

44,000

-

มอก.

-

call

TURBO - SSU-60

R410A

60,000

-

มอก.

-

call

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

TURBO - SSU-13

13,000

-

5

28,000

TURBO - SSU-18

18,000

-

5

33,000

TURBO - SSU-25

25,520

-

5

40,000

TURBO - SSU-30

32,814

-

5

call

TURBO - SSU-33

33,000

-

5

call

TURBO - SSU-36

36,498

-

5

call

TURBO - SSU-40

40,000

-

มอก.

call

TURBO - SSU-44

44,000

-

มอก.

call

TURBO - SSU-60

60,000

-

มอก.

call

แอร์ SAIJO DENKI แบบตั้ง แขวน รุ่น Turbo A.P.S. SSU

MODEL

น้ำยาBTU

ระบบไฟ

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

TRUBO-SSU-13 R410

R410A

13,249

220V

5

-

24,000

TRUBO-SSU-18 R410

R410A

18,330

220V

5

-

27,000

TRUBO-SSU-25 R410

R410A

25,520

220V

5

-

32,000

TRUBO-SSU-30 R410

R410A

32,814

220V

5

-

40,000

TRUBO-SSU-30T R410

R410A

31,026

380V

5

-

41,000

TRUBO-SSU-33 R410

R410A

34,846

220V

5

-

44,000

TRUBO-SSU-33T R410

R410A

33,091

380V

5

-

45,000

TRUBO-SSU-36 R410

R410A

36,501

220V

5

-

46,000

TRUBO-SSU-36T R410

R410A

36,159

380V

5

-

47,000

TRUBO-SSU-40 R410

R410A

39,962

220V

5

-

53,000

TRUBO-SSU-40T R410

R410A

40,374

380V

5

-

44,000

TRUBO-SSU-44 R410

R410A

44,000

380V

-

-

55,000

TRUBO-SSU-52 R410

R410A

52,000

380V

-

-

60,000

TRUBO-SSU-60 R410

R410A

60,000

380V

-

-

64,000

MODEL

BTU

ระบบไฟ

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

TRUBO-SSU-13 R410

13,249

220V

5

24,000

TRUBO-SSU-18 R410

18,330

220V

5

27,000

TRUBO-SSU-25 R410

25,520

220V

5

32,000

TRUBO-SSU-30 R410

32,814

220V

5

40,000

TRUBO-SSU-30T R410

31,026

380V

5

41,000

TRUBO-SSU-33 R410

34,846

220V

5

44,000

TRUBO-SSU-33T R410

33,091

380V

5

45,000

TRUBO-SSU-36 R410

36,501

220V

5

46,000

TRUBO-SSU-36T R410

36,159

380V

5

47,000

TRUBO-SSU-40 R410

39,962

220V

5

53,000

TRUBO-SSU-40T R410

40,374

380V

5

44,000

TRUBO-SSU-44 R410

44,000

380V

-

55,000

TRUBO-SSU-52 R410

52,000

380V

-

60,000

TRUBO-SSU-60 R410

60,000

380V

-

64,000

แอร์ซัยโจเด็นกิ แบบตั้ง/แขวน INVERTER SSU

MODEL

น้ำยาBTU

ขนาดห้อง

เบอร์SEERราคาพร้อมติดตั้ง

Inverter SSU-13

R32

13,243-14,600

-

5

-

Call

Inverter SSU-18

R32

18,159-20,000

-

5

-

Call

Inverter SSU-25

R32

24,514-27,000

-

5

-

Call

Inverter SSU-30

R410A

31,080-34,200

-

5

-

Call

Inverter SSU-36

R410A

36,518-40,200

-

5

-

Call

Inverter SSU-48

R410A

48,000-52,800

-

-

-

Call

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

Inverter SSU-13

13,243-14,600

-

5

Call

Inverter SSU-18

18,159-20,000

-

5

Call

Inverter SSU-25

24,514-27,000

-

5

Call

Inverter SSU-30

31,080-34,200

-

5

Call

Inverter SSU-36

36,518-40,200

-

5

Call

Inverter SSU-48

48,000-52,800

-

-

Call

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

53

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46032