จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033

แอร์ Amena แบบตั้งพื้น หรือ แขวนเพดาน รุ่น MICROTECH

Modelน้ำยาBTUCOMระบบไฟEERราคาพร้อมติดตั้ง
SU 13 MNVRE / PC 13RSVRER2213,462ROTARY220V11.7822,600
SU 18MNVRE / PC 18RSVRER2218,611ROTARY220V11.6427,600
SU 20MNVRE / PC 20RSVRER2218,611ROTARY220V11.6929,600
SU 26MNVRE/ PC 26RSVRER2225,718SCROLL220V11.6432,600
SU 30 MNVRE / VC 30RSVRER2231,512ROTARY220V11.140,600
SU 33 MNVSE / VC 33RSVSER2233,997ROTARY220V11.6642,600
SU 36 MNVGE / VC 36CSVGER2236,460SCROLL220V11.0345600
SU 36 MNVGE / VC 36CSYGER2236,228SCROLL280V11.4948,600
SU 40 MNVGE / VC 40CSSYGER2240,944SCROLL220V1254,600

Model

BTUCOMระบบไฟราคาพร้อมติดตั้ง
SU 13 MNVRE / PC 13RSVRE13,462ROTARY220V22,600
SU 18MNVRE / PC 18RSVRE18,611ROTARY220V27,600
SU 20MNVRE / PC 20RSVRE18,611ROTARY220V29,600
SU 26MNVRE/ PC 26RSVRE25,718SCROLL220V32,600
SU 30 MNVRE / VC 30RSVRE31,512ROTARY220V40,600
SU 33 MNVSE / VC 33RSVSE33,997ROTARY220V42,600
SU 36 MNVGE / VC 36CSVGE36,460SCROLL220V45600
SU 36 MNVGE / VC 36CSYGE36,228SCROLL280V48,600
SU 40 MNVGE / VC 40CSSYGE40,944SCROLL220V54,600

แอร์ Amena แบบตั้งพื้น หรือ แขวนเพดาน รุ่น SU SERIES R-410

Modelน้ำยาBTUCOMระบบไฟEERราคาพร้อมติดตั้ง
SU13MNVZM / PM13RSVZMR41012,000ROTARY220V9.8428,600
SU18MNVZM/ PM18RSVZMR41018,100ROTARY220V9.7834,600
SU24MNVZM/ PM24RSVZMR41025,200ROTARY220V9.9241,600
SU36MNVZM/ PM36RSVZMR41036,800ROTARY220V9.6351,600
SU36MNVZM / PM36RSYZMR41036,800ROTARY380V9.6852,600
SU48MNVZU/ VM48CSYZUR41048,000SCROLL380V9.965,600

Model

BTUCOMระบบไฟราคาพร้อมติดตั้ง
SU13MNVZM / PM13RSVZM12,000ROTARY220V28,600
SU18MNVZM/ PM18RSVZM18,100ROTARY220V34,600
SU24MNVZM/ PM24RSVZM25,200ROTARY220V41,600
SU36MNVZM/ PM36RSVZM36,800ROTARY220V51,600
SU36MNVZM / PM36RSYZM36,800ROTARY380V52,600
SU48MNVZU/ VM48CSYZU48,000SCROLL380V65,600

แอร์ Amena แบบตั้งพื้น หรือ แขวนเพดาน รุ่น SK-E SERIES R-22 รีโมทไร้สาย

Modelน้ำยาBTUCOMระบบไฟEERราคาพร้อมติดตั้ง
SK13MNVSE/PKC13RSVSER2213,542ROTARY220V12.1624,600
SK18MNVSE/PKC18RSVSER2218,568ROTARY220V11.7228,600
SK24MNVSE/PKC24CSVSER2225,262SCROLL220V11.6534,600
SK30MNVSE/KC30RSVSER2230,946ROTARY220V11.342,600
SK36MNVSE/KC36RSVSER2236,443ROTARY220V11.2946,600
SK36MNVSE/KC36CSVSER2236,575SCROLL220V11.447,600
SK40MNVSE/KC40CSVSER2240,363SCROLL220V11.3453,600
SK36MNVSE/KC36RSYSER2236,740ROTARY380V11.1949,600
SK36MNVSE/KC36CSYSER2236,692SCROLL380V11.9350,600
SK40MNVSE/KC40CSYSER2240,660SCROLL380V11.7855,600
SKM44MNVSU/KC44CSYSUR2244,000SCROLL380V-53,600
SKM48MNVSU/KC48CSYSUR2248,000SCROLL380V-56,600
SKM60MNVSU/KC60CSYSUR2260,000SCROLL380V-63,600

Model

BTUCOMระบบไฟราคาพร้อมติดตั้ง
SK13MNVSE/PKC13RSVSE13,542ROTARY220V24,600
SK18MNVSE/PKC18RSVSE18,568ROTARY220V28,600
SK24MNVSE/PKC24CSVSE25,262SCROLL220V34,600
SK30MNVSE/KC30RSVSE30,946ROTARY220V42,600
SK36MNVSE/KC36RSVSE36,443ROTARY220V46,600
SK36MNVSE/KC36CSVSE36,575SCROLL220V47,600
SK40MNVSE/KC40CSVSE40,363SCROLL220V53,600
SK36MNVSE/KC36RSYSE36,740ROTARY380V49,600
SK36MNVSE/KC36CSYSE36,692SCROLL380V50,600
SK40MNVSE/KC40CSYSE40,660SCROLL380V55,600
SKM44MNVSU/KC44CSYSU44,000SCROLL380V53,600
SKM48MNVSU/KC48CSYSU48,000SCROLL380V56,600
SKM60MNVSU/KC60CSYSU60,000SCROLL380V63,600

แอร์ Amena แบบตั้งพื้น หรือ แขวนเพดาน รุ่น SKY NEW

Modelน้ำยาBTUCOMระบบไฟEERราคาพร้อมติดตั้ง
SN 13 MNVGM / PC 13RSVGM-12,000ROTARY220V10.121,600
SN 18 MNVGM/ PC 18RSVGM-18,100ROTARY220V1025,600
SN 24 MNVGM/ PC 24RSVGM-23,200ROTARY220V9.7528,600
SN 26 MNVGM/ PC 26RSVGM-25,500ROTARY220V10.130,600
SN 30 MNVGM/ PC 30RSVGM-30,000ROTARY220V9.6535,600
SN 33 MNVGM/ PC 33RSVGM-33,100ROTARY220V9.837,600
SN 36 MNVGM/ PC 36RSVGM-36,200ROTARY220V9.140,600
SN 36MNVGM/ PC 36CSVGM-36,500SCROLL220V10.342,600
SN 36 MNVGM/ PC 36RSYGM-36,500ROTARY380V9.242,600
SN 36 MNVGM/ PC 36CSYGM-36,500SCROLL380V10.344,600
SN 38 MNVGM/ PC 38CSYGM-38,000SCROLL380V10.245,600
SN 40 MNVGM/ VC 40CSYGM-40,000SCROLL380V10.348,600
SN 48 MNVGU/ VC 48CSYGU-48,000SCROLL380V10.152,600
SN 60 MNVGU/ VC 60CSYGU-60,000SCROLL380V10.4560,600

Model

BTUCOMระบบไฟราคาพร้อมติดตั้ง
SN 13 MNVGM / PC 13RSVGM12,000ROTARY220V21,600
SN 18 MNVGM/ PC 18RSVGM18,100ROTARY220V25,600
SN 24 MNVGM/ PC 24RSVGM23,200ROTARY220V28,600
SN 26 MNVGM/ PC 26RSVGM25,500ROTARY220V30,600
SN 30 MNVGM/ PC 30RSVGM30,000ROTARY220V35,600
SN 33 MNVGM/ PC 33RSVGM33,100ROTARY220V37,600
SN 36 MNVGM/ PC 36RSVGM36,200ROTARY220V40,600
SN 36MNVGM/ PC 36CSVGM36,500SCROLL220V42,600
SN 36 MNVGM/ PC 36RSYGM36,500ROTARY380V42,600
SN 36 MNVGM/ PC 36CSYGM36,500SCROLL380V44,600
SN 38 MNVGM/ PC 38CSYGM38,000SCROLL380V45,600
SN 40 MNVGM/ VC 40CSYGM40,000SCROLL380V48,600
SN 48 MNVGU/ VC 48CSYGU48,000SCROLL380V52,600
SN 60 MNVGU/ VC 60CSYGU60,000SCROLL380V60,600

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

54

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46033