จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

45

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46024

รายละเอียดของแถม สำหรับติดตั้งแอร์ (ต่อชุด)

1.แถมฟรีท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร

 กรณีใช้เกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
  ขนาด 9,000-12,000 BTU      ราคาส่วนเกินเมตรละ 400 บาท
  ขนาด 18,000-24,000 BTU    ราคาส่วนเกินเมตรละ 500 บาท
  ขนาด 30,000-36,000 BTU   ราคาส่วนเกินเมตรละ 600 บาท

2.ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ /หรือขายางรองตั้งพื้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตร

  ส่วนเกินคิดเมตรละ 80 บาท
4.เบรคเกอร์ 1 ชุด มาตรฐาน มอก.
5.รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร
  ส่วนเกินคิดเมตรละ 300 บาท
6.ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร
  ส่วนเกินคิดเมตรละ 40 บาท
7.กระโหลก 1 ตัว
  ส่วนเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 100 บาท
8.ชุดข้อต่อ ข้องอ 1 ตัว
  ข้องอส่วนเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 100 บาท
  ข้องอหลบคาน, หลบบัว, เกือกหัวม้า ตัวละ 200 บาท
**ในกรณีหน้างาน ที่ต้องใช้ขาแขวน แบบกระเช้า คิดเพิ่ม ชุดละ 800 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม