จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025

แอร์แขวน CARRIER FIX SPEED TGF SERIES ประหยัดไฟ เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี รุ่นใหม่ล่าสุด

MODELCOMBTUระบบไฟเบอร์EERราคาพร้อมติดตั้ง
38TGF0131A1/42TGF0131CPROTARY13,300220V513.4627,600
38TGF0181A1/42TGF0181CPROTARY18,700220V512.9431,200
38TGF0242A1/42TGF0242CPROTARY24,200220V512.8634,200
38TGF0301A1/42TGF0301CPROTARY30,000220V512.4643,200
38TGF0361A1/42TGF0361CPROTARY36,100220V512.4348,200
38TGF0361A3/42TGF0361CPROTARY36,100380V512.4348,600
38TGF0401A1/42TGF0401CPSCROLL40,200220V512.453,600
38TGF0401A3/42TGF0401CPSCROLL40,200380V512.454,200
38TGF0481A3/42TGF0481CPROTARY53,200380Vมอก.9.555,200
38TGF0601A3/42TGF0601CPROTARY60,000380Vมอก.10.8662,200

MODEL

BTUระบบไฟเบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง
38TGF0131A1/42TGF0131CP13,300220V527,600
38TGF0181A1/42TGF0181CP18,700220V531,200
38TGF0242A1/42TGF0242CP24,200220V534,200
38TGF0301A1/42TGF0301CP30,000220V543,200
38TGF0361A1/42TGF0361CP36,100220V548,200
38TGF0361A3/42TGF0361CP36,100380V548,600
38TGF0401A1/42TGF0401CP40,200220V553,600
38TGF0401A3/42TGF0401CP40,200380V554,200
38TGF0481A3/42TGF0481CP53,200380Vมอก.55,200
38TGF0601A3/42TGF0601CP60,000380Vมอก.62,200

แอร์แขวน CARRIER INVERTER รุ่น TGV SERIES รีโมทไร้สาย น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่นใหม่ล่าสุด รับประกันอะไหล่ 2 ปี คอมเพลสเซอร์ 7ปี

MODEL

COM

BTU

ระบบไฟฟ้า

เบอร์

EER

ราคาพร้อมติดตั้ง

42TGV0131CP

ROTARY

13,300

220V

5***

23.30

33,200

42TGV0181CP

ROTARY

18,100

220V

5**

21.40

35,200

42TGV0241CP

ROTARY

24,200

220V

5*

18.50

39,200

42TGV0251CP

ROTARY

25,000

220V

5***

22.72

47,200

42TGV0301CP

ROTARY

30,000

220V/380V

5**

20.85

52,600

42TGV0361CP

ROTARY

36,000

220V

5**

20.00

55,200

42TGV0361CP

ROTARY

36,000

380V

5**

20.00

55,200

42TGV0391CP

ROTARY

38,500

380V

5***

21.50

59,600

42TGV0401CP

ROTARY

40,200

220V

5**

20.30

61,200

42TGV0401CP

ROTARY

40,200

380V

5**

20.30

61,200

42TGV0481CP

ROTARY

48,000

380V

มอก.

17.33

65,200

42TGV0601CP

ROTARY

60,700

380V

มอก.

17.30

73,200

MODEL

BTU

ระบบไฟฟ้า

เบอร์ราคาพร้อมติดตั้ง

42TGV0131CP

13,300

220V

5***

33,200

42TGV0181CP

18,100

220V

5**

35,200

42TGV0241CP

24,200

220V

5*

39,200

42TGV0251CP

25,000

220V

5***

47,200

42TGV0301CP

30,000

220V/380V

5**

52,600

42TGV0361CP

36,000

220V

5**

55,200

42TGV0361CP

36,000

380V

5**

55,200

42TGV0391CP

38,500

380V

5***

59,600

42TGV0401CP

40,200

220V

5**

61,200

42TGV0401CP

40,200

380V

5**

61,200

42TGV0481CP

48,000

380V

มอก.

65,200

42TGV0601CP

60,700

380V

มอก.

73,200

จำนวนผู้ใช้งานวันนี้

46

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

46025